ChatGPT Case 2

Podany poniżej skrypt miał porównać zaplanowane do wykonania przelewy z rzeczywiście wykonanymi, pobranymi z bankowości internetowej. Celem miało być wykrycie ewentualnych pomyłek, duplikatów, przelewów zaplanowanych a nie wykonanych. Jego przygotowanie z moim nowym kumplem, ChatGPT zajęło mi ok. trzech godzin. Efekt – działa tak jakbym chciał minimalizując prawdopodobieństwo niewychwycenia kosztownych pomyłek. Samo ręczne sprawdzanie przelewów, która to czynność jest żmucna i powtarzalna zajmowało mi doi tej pory właśnie ok. 2-3 godzin (w trakcie których po kilka razy zasypiałem :)). Więc zysk jest więcej niż wymierny.

Oryginalne zapytanie: Potrzebny skrypt do wyszukiwania stringów w excel. Przeszukanie zakresu kolumna P do wiersza zawierającego string STOP w Arkusz1, porównanie kolumny T do wiersza ze słowem kluczowym STOP w Arkusz2. Podświetlenie niepustych komórek w Arkusz1 kolumna P, których wartości nie mają odpowiedników w zakresie kolumna T Arkusz2 i jeśli w odpowiednim wierszu Arkusz1 kolumna M nie znajduje się słowo kluczowe O do wiersza zawierającego string STOP w Arkusz2 . Ignoruj puste wartości komórek w Arkusz1 Kolumna P oraz ignoruj puste komórki w Arkusz 2 kolumna T

Oczywiście w trakcie szlifowania skryptu następowały modyfikacje tego zapytania. Starałem się nie pisać w stylu np. „ale zamiast kolumny T potrzebuję kolumnę P”, ale wprowadzać poprawki do oryginalnego zapytania i zadawać to samo pytanie „już poprawione” jeszcze raz. W przypadku prostych zadań tak jest to bardziej skuteczne.

Efekt:

Poniżej znajduje się skrypt VBA, który powinien sprostać Twoim wymaganiom:

Sub FindAndHighlight()

  Dim ws1 As Worksheet
  Dim ws2 As Worksheet
  Dim rng1 As Range
  Dim rng2 As Range
  Dim cell1 As Range
  Dim cell2 As Range
  Dim flag As Boolean
  Dim stopRow1 As Integer
  Dim stopRow2 As Integer

  'Ustalamy arkusze
  Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets("Arkusz1")
  Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets("Arkusz2")

  'Znajdujemy wiersz ze słowem kluczowym STOP w Arkusz1 i Arkusz2
  For Each cell1 In ws1.Columns("P").Cells
    If cell1.Value = "STOP" Then
      stopRow1 = cell1.Row
      Exit For
    End If
  Next cell1

  For Each cell2 In ws2.Columns("T").Cells
    If cell2.Value = "STOP" Then
      stopRow2 = cell2.Row
      Exit For
    End If
  Next cell2

  'Ustalamy zakres
  Set rng1 = ws1.Range("P1:P" & stopRow1)
  Set rng2 = ws2.Range("T1:T" & stopRow2)

  'Porównujemy wartości
  For Each cell1 In rng1
    If cell1.Value <> "" And ws1.Range("M" & cell1.Row).Value <> "O" Then
      flag = False
      For Each cell2 In rng2
        If cell1.Value = cell2.Value Then
          flag = True
          Exit For
        End If
      Next cell2
      If flag = False Then
        cell1.Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 'Podświetlenie na żółto
      End If
    End If
  Next cell1

  For Each cell2 In rng2
    If cell2.Value <> "" Then
      flag = False
      For Each cell1 In rng1
        If cell2.Value = cell1.Value Then
          flag = True
          Exit For
        End If
      Next cell1
      If flag = True Then
        ws2.Rows(cell2.Row).EntireRow.Interior.Color = RGB(255, 255, 0) 'Podświetlenie całego wiersza na żółto
      End If
    End If
  Next cell2

End Sub

Ten skrypt zaczyna od znalezienia wiersza, który zawiera słowo „STOP” w kolumnach „P” w Arkusz1 i „T” w Arkusz2. Następnie porównuje wartości w tych zakresach. Jeśli komórka w kolumnie „P” Arkusz1 nie ma odpowiednika w kolumnie „T” Arkusz2, i jeśli w odpowiednim wierszu Arkusz1 kolumna „M” nie zawiera słowa „O”, to taka komórka zostaje podświetlona na żółto. Podobnie, jeśli komórka w kolumnie „T” Arkusz2 ma odpowiednik w kolumnie „P” Arkusz1, to cały wiersz zawierający tę komórkę zostaje podświetlony na żółto.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.

+48 516 125 484