Privacy Policy

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest MT-Konsulting, z siedzibą w Krakowie przy ul. Chmieleniec . Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem mariusz.topor@mt-konsulting.com lub pod telefonem: +48 516 125 484
 2. Zakres danych osobowych. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie bezpośrednio za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym informacje, które podajesz w formularzach kontaktowych.
 3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 5. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
  • 3. Hosting
 6. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: inna firma
 7. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 12. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 13. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 14. 5. Informacje w formularzach
 15. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 16. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 17. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 18. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 19. Logi Administratora
  • Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 20. Cel przetwarzania. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.
 21. Nieudostępnianie danych. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że wymaga tego prawo.
 22. Prawa osoby, której dane dotyczą. Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Bezpieczeństwo danych. Używamy środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem przez nieuprawnione osoby.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.

+48 516 125 484